موضوعات = مرتعداری
تعداد مقالات: 20
3. کاربرد روش منطق فازی جهت بررسی پتانسیل زنبورداری در مراتع تمین-شهرستان میرجاوه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-102

مرضیه گرگی؛ حسین پیری صحراگرد؛ سهیلا نوری


4. تحلیل اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهر کاشان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 103-125

منصوره قوام؛ صدیقه کیانی سلمی


6. مطالعه فلورستیک تالاب‌های‌آلاگل، آلماگل و آجی‌گل و مناطق پیرامونی آنها در استان گلستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-27

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ نورمحمد شیرمحمدلی؛ عیسی جرجانی؛ نورمحمد نظری


7. بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپ‌های گیاهی منطقه‌ی علاء سمنان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-70

فاطمه فرزانه پی؛ ناهید علی پور؛ نگین پاک؛ حسن کابلی؛ طیبه مصباح زاده


8. مطالعه فلوریستیک منطقه وارک خرم‌آباد (استان لرستان)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-105

فاطمه پورفلاحی؛ غلامحسن ویسکرمی


18. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


19. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


20. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140