کلیدواژه‌ها = فرسایش آبی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد میزان فرسایش آبی در منطقه علاء سمنان با استفاده از روش PSIAC

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-38

ناهید علی پور؛ فاطمه فرزانه پی؛ علی ترابی؛ سمیرا بخشی نیا؛ طیبه مصباح زاده؛ سوسن سلاجقه


3. مقایسه روان آب و غلظت رسوب معلق در واحدهای کاری مختلف در حوزه آبخیز لاویج

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-97

محمدرضا جوادی طبالوندانی؛ شعبانعلی غلامی؛ جعفر دستورانی