کلیدواژه‌ها = عمق کاشت
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تیمارهای مختلف خواب بذر و تعیین عمق مناسب کاشت در گونه خارشتر (Alhagi camelorum)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 46-61

فواد چوپان؛ امین محمودیان؛ وحید آرانیان؛ حمید نیکنهاد