نویسنده = حسین ارزانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع طالقان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-46

حسین ارزانی؛ محمود حمیدیان؛ حسین آذرنیوند؛ محمد علی زارع چاهوکی


2. استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea Santolina

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ولی اله رئوفی راد؛ عطا الله ابراهیمی؛ حسین ارزانی