اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

ثبت مقاله در سامانه اکوسیستم های طبیعی ایران با ارسال ایمیل به نویسنده  مسئول مکاتبات اطلاع داده خواهد شد؛اصل بر این است که درج نام نویسنده یا نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی وموثر آنها در نگارش مقاله است و آثار آنها دارای اصالت می باشد.در صورتی که از نام نویسنده یانویسندگان و نیز از مقالات آنها سوءاستفاده شده باشد، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل فصلنامه یا ایمیل مدیر اجرایی یا از طریق قسمت تماس سامانه مجله اطلاع دهند و در صورت احراز سرقت علمی، حق ارزیابی موارد سرقت علمی (با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب و نیز اطلاع اعضای هیأت تحریریه به هر نحو دیگر) برای فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران محفوظ است و با شکایت یا طرح دعوی حقوقی از طرف اشخاص ذی نفع و با تأیید مسوولین فصلنامه ،موضوع از طریق مراجع قضایی پی‎گیری خواهد شد و مراتب طی یک نامه رسمی تحت عنوان سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد و مقاله رد و نام نویسنده یا نویسندگان در لیست سیاه مجلات قرار خواهد گرفت.

 • موارد زیر برخلاف اصول اخلاقی انتشارمقاله یا مقالات است :
 • درج مشخصات غیر واقعی در سامانه مجله و فرستادن ایمیل های واهی
 • ثبت مقاله یا مقالات دیگری یا دیگران به نام خود.
 • درج نام نویسنده یا نویسندگان صرفاً به عنوان استفاده از مراتب علمی آنان
 • رونویسی یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله یا مقالات دیگر یا دیگران (حتی اگر مقاله رونویسی شده مربوط به یکی ازنویسنده یا نویسندگان مقاله جدید باشد).
 • 5- تعویض عنوان مقالات با همان متون قبلی و یا متون مشابه.
 • فرستاده  یک مقاله برای چند نشریه وچاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند مجله.
 • نتیجه ارزیابی مقالات دریافت شده طی سه الی شش ماه به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد.
 • با توجه به گرایش علمی ـ پژوهشی فصلنامه، مقالات ترجمه‌ای اصولاً پذیرفته نمی‌شود.
 • مقالات ارسال شده، بازگردانده نمی‌شود.
 • فصلنامه در ویرایش مقالات ارسالی به صورتی که به اصل مطالب علمی مقالات آسیب نرسد، آزاد است.
 • مطالب مندرج در مقالات، منعکس کننده‌ی دیدگاههای فصلنامه نیست.
 • نقل و اقتباس از مطالب فصلنامه (نوشته، نمودار و جدول) با ذکر دقیق و کامل منبع آزاد است.
 • سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود.
 • برابر با قوانین علمی و پژوهشی و اساسنامه مجله کلیه نویسندگان و خوانندگان از حقوق مشخصی در زمینه پیگیری روند مقاله ها برخوردارند.
 • حق کپی رایت از طریق   CC BY Attribution مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.