تماس با ما

تلفن :

شماره فاکس: 01144527610

آدرس : مازندران- نور - ابتدای جاده چمستان - دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور - حوزه پژوهش و فناوری- دفتر فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران - کد پستی 4641859557 

email: javadi.desert@gmail.com 

تماس با واتس اپ دکتر جوادی مدیر داخلی فصلنامه: 09360429676


CAPTCHA Image