تماس با ما

تلفن :01144511900

شماره فاکس: 01144527610

آدرس : مازندران- نور - ابتدای جاده چمستان - دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور - حوزه پژوهش و فناوری- دفتر فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران - کد پستی 4641859557 

email: journal.nei@gmail.com


CAPTCHA Image