دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1396، صفحه 1-126 
1. تاثیرکاشت Tamarix aphylla و Atriplex canescens بر برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه زهک سیستان

صفحه 1-14

عین اله روحی مقدم؛ علی حیدری صادق؛ اکبر فخیره؛ زینب نوری کیا؛ سهیلا نوری


2. مطالعه فلورستیک تالاب‌های‌آلاگل، آلماگل و آجی‌گل و مناطق پیرامونی آنها در استان گلستان

صفحه 15-27

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ نورمحمد شیرمحمدلی؛ عیسی جرجانی؛ نورمحمد نظری


5. بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپ‌های گیاهی منطقه‌ی علاء سمنان

صفحه 59-70

فاطمه فرزانه پی؛ ناهید علی پور؛ نگین پاک؛ حسن کابلی؛ طیبه مصباح زاده