دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1400، صفحه 1-98 
4. مقایسه روش های فاصله‌ای برآورد تراکم گیاهان در مراتع حاشیه دریاچه هامون شهرستان زابل

صفحه 59-69

وحید رخشانی زاده؛ محمدرضا سعیدافخم‌شعرا؛ زینب نوری کیا؛ محمد طاهری