دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1395، صفحه 1-110 
5. بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento، SimHyd، SMAR و Tank

صفحه 47-63

محمد رستمی خلج؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین سلمانی؛ علیرضا سپهوند


6. تیپ های گیاهی و شکل زیستی گیاهان مراتع آلپی سبلان در استان اردبیل

صفحه 65-75

جابر شریفی؛ اردوان قربانی؛ محمد فیاض؛ پروانه عشوری


8. بررسی ساختار توده‌های بنه (Pistacia atlantica) در مناطق قرق و غیر قرق ( منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد)

صفحه 89-101

یونس گراوند؛ سید محسن حسینی؛ کورش احمدی؛ علی قمی اویلی؛ علیرضا احمدی