دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1395، صفحه 1-104 
2. استقرار و زنده‌ مانی نهال جنگلی و نهال نهالستانی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در مساحت‌های مختلف روشنه

صفحه 9-17

حمید غیاث الدین؛ عباس جمشیدی باختر؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ شهره عامی؛ کامبیز اسپهبدی