ارزیابی اقتصادی سیستم چوبکشی زتور در جهت چوبکشی رو به بالا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نور، ایران

چکیده

بررسی و ارزیابی سیستم­های بهره­برداری و تعیین روشهای متناسب با شرایط توپوگرافی جنگلهای شمال به دلیل اهمیت خاص فعالیت­های بهره­برداری، حمل و نقل فرآورده­ها و جاده­سازی، به عنوان پرهزینه­ترین و مخرب­ترین فعالیتهای جنگلداری، موردنیاز است. در این تحقیق ارزیابی اقتصادی سیستم چوبکشی اسکیدر چرخ­زنجیری زتور در جهت چوبکشی رو به بالا مد نظر می­باشد. بعد از عملیات صحرایی و زمان­سنجی سیستم، با استفاده از مدل رگرسیون مرحله­ای، مدل پیش­بینی زمان چوبکشی ارائه شده است. از بین اجزای هر نوبت چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور، حرکت با بار و حرکت خالی بیشترین زمان هر سیکل را تشکیل می­دهند و از میان تأخیرها، تأخیر فنی بیشترین زمان را شامل می­شود. در مدل پیش بینی زمان چوبکشی با زتور فاصله چوبکشی و شیب مسیر معنی­دار شده­اند. میزان تولید ساعتی زتور 12/5 متر مکعب در ساعت و هزینه تولید سیستم فوق 119795 ریال به ازای هر متر مکعب بدست آمده است. بنابراین به دلیل اینکه سرعت زتور و درنتیجه راندمان آن پایین است درنتیجه در فواصل طولانی و در جاهایی که زمان چوبکشی محدود است، بکارگیری این سیستم برای عملیات چوبکشی توصیه نمی­شود. ولی از آنجایی که قدرت این ماشین زیاد است و استقرار آن نیز سریع انجام می­گیرد، بنابراین بکارگیری این سیستم به طور ترکیبی با سایر سیستم­ها توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


ارزیابی اقتصادی سیستم چوبکشی زتور در جهت چوبکشی رو به بالا

 

نجیبه گیلانی پور*[1]، حمید آریا1

تاریخ دریافت: 18/7/92          تاریخ پذیرش: 26/1/93

 

چکیده

بررسی و ارزیابی سیستم­های بهره­برداری و تعیین روشهای متناسب با شرایط توپوگرافی جنگلهای شمال به دلیل اهمیت خاص فعالیت­های بهره­برداری، حمل و نقل فرآورده­ها و جاده­سازی، به عنوان پرهزینه­ترین و مخرب­ترین فعالیتهای جنگلداری، موردنیاز است. در این تحقیق ارزیابی اقتصادی سیستم چوبکشی اسکیدر چرخ­زنجیری زتور در جهت چوبکشی رو به بالا مد نظر می­باشد. بعد از عملیات صحرایی و زمان­سنجی سیستم، با استفاده از مدل رگرسیون مرحله­ای، مدل پیش­بینی زمان چوبکشی ارائه شده است. از بین اجزای هر نوبت چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور، حرکت با بار و حرکت خالی بیشترین زمان هر سیکل را تشکیل می­دهند و از میان تأخیرها، تأخیر فنی بیشترین زمان را شامل می­شود. در مدل پیش بینی زمان چوبکشی با زتور فاصله چوبکشی و شیب مسیر معنی­دار شده­اند. میزان تولید ساعتی زتور 12/5 متر مکعب در ساعت و هزینه تولید سیستم فوق 119795 ریال به ازای هر متر مکعب بدست آمده است. بنابراین به دلیل اینکه سرعت زتور و درنتیجه راندمان آن پایین است درنتیجه در فواصل طولانی و در جاهایی که زمان چوبکشی محدود است، بکارگیری این سیستم برای عملیات چوبکشی توصیه نمی­شود. ولی از آنجایی که قدرت این ماشین زیاد است و استقرار آن نیز سریع انجام می­گیرد، بنابراین بکارگیری این سیستم به طور ترکیبی با سایر سیستم­ها توصیه می­شود.

 

واژه­های کلیدی: سیستم چوبکشی زتور، زمان­سنجی پیوسته، مدل رگرسیون چندگانه، هزینه ساعتی، هزینه تولید


مقدمه

مکانیزه کردن امور بهره­برداری با بکارگیری سیستم­های بهره­برداری سبک و کم­فشار و احداث جاده جنگلی همراه با برنامه­ریزی مناسب، استفاده از ماشین، فاکتورهای کلیدی در جنگلداری پایدار به شمار می­آیند. در این رابطه عواملی نظیر ساختار تشکیلاتی واحد جنگلداری، شیوه جنگل­شناسی، شرایط زمین، خاک و توپوگرافی عرصه، وضعیت توده جنگلی، تقاضای بازار، امکانات واحد جنگلداری از نظر ماشین­آلات، تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات زیربنائی (جاده) در انتخاب روش بهره­برداری تاثیرگذارند (10). در حال حاضر در جنگل­های شمال ایران درختان پس از قطع به دو روش، خروج صنعتی (تمام­تنه درخت، گرده­بینه) و خروج سنتی (چوب­آلات الواری و تراورس)، از داخل عرصه­های جنگلی به کنار جاده­های جنگلی کامیون­رو حمل گردیده و از آنجا به بازار مصرف حمل می­گردند.

ارزیابی سیستم­های بهره­برداری و تعیین روشهای متناسب با شرایط توپوگرافی جنگلهای شمال ایران به دلیل اهمیت خاص فعالیت­های بهره­برداری، حمل و نقل فرآورده­ها و جاده­سازی، به عنوان پرهزینه­ترین و مخرب­ترین فعالیت­های جنگلداری ضرورت دارد (6). در بسیاری از موارد ماشین جای ابزارهای دستی و اولیه را گرفته است بدون آنکه در تغییر روش کار مطالعات کافی صورت گرفته باشد. در حالی که مکانیزه کردن امور احتیاج به روش­های تازه در سطح مدیریت و ارگانیزاسیون و برنامه­ریزی و اجراء و غیره دارد. هر قدر ماشین­ها بزرگتر و بازده کار آنها بیشتر و ارزش آنها بالاتر و سازمان­دهی امور گسترده­تر باشد این احتیاج بیشتر محسوس می­گردد. هسنه مرکزی این مطالعات خود ماشینی است که باید در اوقات انتظار، هرزه­گردی، بیکاری و اختلالات آن چاره­اندیشی شود (9).

Behjou et al., (2008) زمان­سنجی اسکیدر چرخ­لاستیکی تیمبرجک c450 را در 66 هکتار از جنگلهای شفارود انجام دادند که متوسط شیب جنگل 30 درصد بوده است. با بررسی 43 سیکل چوبکشی مشخص شد که فاصله چوبکشی، فاصله وینچ کردن و اثر متقابل شیب و فاصله چوبکشی جزء عوامل موثر در زمان هر نوبت چوبکشی می­باشند. میزان تولید خالص و ناخالص به ترتیب 93/22 و 51/20 مترمکعب در ساعت و هزینه تولید خالص و ناخالص به ترتیب 22/6 و 31/6 دلار در مترمکعب بوده است.

Jour Gholami et al., (2008) بررسی عوامل موثر در میزان تولید و هزینه­ی چوبکشی با اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک در سیستم گرده­بینه کوتاه در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرودکنار نوشهر انجام دادند. مطالعه زمان­سنجی در 44 سیکل انجام گرفت و نتایج نشان داد که میزان تولید با و بدون تأخیر 22/8 و 88/8 مترمکعب در ساعت است. نرخ ماشین نیز 110/548 ریال در ساعت برآورد شد. هزینه چوبکشی با و بدون تأخیر، به ترتیب 41/7 و 86/6 دلار در مترمکعب است.

Gilanipoor et al., (2011) میزان تولید و هزینه اسکیدر چرخ زنجیری زتور را در جهت چوبکشی رو به پایین مطالعه کردند. در مدل پیش­بینی زمان چوبکشی با زتور (چوبکشی رو به پایین)، فاصله چوبکشی، شیب و حجم بینه در هر نوبت معنی­دار شده­اند. میزان تولید بدون احتساب زمان تأخیر برای سیستم­های چوبکشی تراکتور چرخ زنجیری زتور 84/5 متر مکعب در ساعت و هزینه تولید خالص آن 49566 ریال بر مترمکعب محاسبه شده است.

تراکتور چرخ زنجیری زتور یکی از ماشین­های چوبکشی رایج در جنگل است که گرده­بینه­های قطور را از جنگل خارج می­کند. ولی مطالعات چندانی در مورد ارزیابی اقتصادی این ماشین وجود ندارد. لذا در این مطالعه سیستم تراکتور جنگلی چرخ زنجیری زتور در جهت چوبکشی رو به بالا از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار  می­گیرد.

 

مواد و روش­ها

منطقه مورد مطالعه:

منطقه مورد مطالعه در پارسل 14سری 2 طرح جنگلداری چمستان واقع شده است. این سری در طول شرقی  30ٌ 2َ 52ْ تا  30ٌ 7َ 52ْ  و عرض شمالی  00ٌ 22َ ْ 36 تا  35ٌ َ27 36ْ واقع شده است. نوع سنگ مادری عمدتا آهک، آهک مارنی، مارن سیلتی و ماسه سنگ آهکی است. میزان نفوذپزیری سنگ مادری اندک و وضعیت پایداری لایه­ها متوسط تا کم می­باشد. میانگین بارندگی در ایستگاه مورد مطالعه 866 میلیمتر می­باشد. حداکثر دمای مطلق در مرداد ماه 31.5 درجه سانتی­گراد و حداقل دمای مطلق در دی­ماه 3.6- درجه سانتگراد می­باشد. رطوبت نسبی هوا در ماههای مختلف سال از حداقل 69 تا حداکثر 92 درصد نوسان داشته که حداقل آن آذرماه و حداکثر آن در آبان­ماه اتفاق می­افتد. تیپ جنگلی در منطقه مورد مطالعه ممرز – بلوط با زیرآشکوب انجیلی به همراه انواع گرامینه، النا، علف روسی، بنفشه و ... می­باشد.

 

سیستم چوبکشی:

در این بررسی ماشین مورد بررسی تراکتور چرخ زنجیری زتور است که خصوصیات آن در جدول 1 آمده است. چوبکشی زتور بوسیله کابل و مالبندی انجام می­گیرد که در عقب دستگاه تعبیه شده است.

 

 

جدول1- خصوصیات تراکتور چرخ زنجیری زتور LTT-100A

طول

عرض

قدرت ماشین

فشار بر خاک

فشار در سیستم هیدرولیک

تعداد دندانه

عرض زنجیر

وزن موتور

m6

m6/3

kwt2/88

MPa049/0

 MPa14 

9

cm44

Kg11200

 

 

روش تحقیق:

به منظور شناسایی و ارزیابی سیستم­ لازم است تا روند کار، میزان تولید و هزینه سیستم­ چوبکشی مورد مطالعه قرار گیرد. به­ همین منظور در این تحقیق مطالعه زمانی بر روی سیستم­های چوبکشی زتور در جهت چوبکشی رو به بالا انجام گرفته و مدل پیش­بینی زمان چوبکشی بدست آمده است. سپس میزان تولید و هزینه سیستم­ها محاسبه شده است. یکی از روش­های مطالعه کار، زمان­سنجی پیوسته است که بصورت میدانی انجام می­پذیرد. در زمان سنجی پیوسته زمان شروع هر قسمت از اجزای کار ثبت شده و جریان کار دنبال می­شود. از اختلاف بین زمان­های شروع اجزای چوبکشی، زمان هر جزء یک چرخه چوبکشی بدست   می­آید. زمان هر نوبت چوبکشی یک متغیر وابسته است. متغیرهای مستقل متعددی همانند فاصله چوبکشی، شیب مسیر چوبکشی، حجم بار در هر نوبت چوبکشی، تعداد گرده بینه در هر نوبت و تأثیر متقابل دو یا چند متغیر، بر هر نوبت چوبکشی تاثیر می­گذارند (2، 8، 7 و 5). بنابراین در حین زمان­سنجی متغیرهای مذکور نیز برداشت شده­اند. در این تحقیق، متغیرهای احتمالی همانند فاصله چوبکشی، شیب مسیر، حجم بار، تعداد بینه در هر نوبت مورد اندازه­گیری قرار گرفتند. داده­ها وارد 17spss شده­اند و بعد از نرمال و همگن کردن، داده­ها وارد مدل رگرسیون گام به گام (Regression Stepwise)، شده و بدین ترتیب مدل با استفاده از متغیرها وارد شده ساخته می­شود.

 

میزان تولید و هزینه سیستم:

میزان تولید از نسبت متوسط حجم چوب خارج شده به زمان بدست می آید. هزینه هر سیستم شامل هزینه ماشین و هزینه کارگری است. هزینه ماشین بر اساس دستورالعمل اتریش (دفتر بهره­برداری و بازرگانی سازمان جنگل­ها) محاسبه شده است.

 

نتایج

زمان­سنجی هر سیکل چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور:

با استفاده از روش مطالعه کار و زمان­سنجی پیوسته هر سیکل چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور بررسی شد و زمان هر جزء اندازه­گیری گردید. همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است بیشترین زمان به ترتیب برای حرکت برگشت از محل قطع به دپو و حرکت خالی اسکیدر از دپو به محل قطع معادل 36 و 31 درصد از زمان چوبکشی می­باشد. بیشترین تاخیر بوجود آمده در روند کار مربوط به تأخیر فنی می­باشد.

 

جدول 2- اجزایی هر سیکل چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور

اجزای هر سیکل

حرکت رفت

استقرار

وینچ کردن

حرکت برگشت

تخلیه و دسته­بندی

تاخیر فنی

تاخیر شخصی

تاخیر اجرایی

زمان هر سیکل بدون تاخیر

زمان کل

زمان (دقیقه)

15.78

1.13

4.36

18.54

2.91

3.49

2.72

1.66

42.75

50.63

درصد زمان کل

31.17

2.24

8.63

36.62

5.75

6.89

5.37

3.29

84.43

100

 

 

در این مطالعه فاکتورهای فاصله چوبکشی، حجم بینه در هر سیکل، تعداد بینه و شیب مسیر چوبکشی به عنوان متغییرهای مستقل درنظر گرفته شده­اند که آماره­های توصیفی این عوامل در جدول 3 توضیح داده شده است.

 

 

 

جدول 3- آماره­های توصیفی متغییرهای مستقل مورد مطالعه در چوبکشی با زتور

متغییرهای مستقل

میانگین

انحراف معیار

تعداد

فاصله چوبکشی

618.97

333.58

80

حجم بینه در هر سیکل

3.39

1.45

80

تعداد بینه در هر سیکل

1.70

0.70

80

شیب مسیر چوبکشی

14.03

5.42

80

 

 

مدل پیش­بینی زمان چوبکشی با اسکیدر چرخ زنجیری زتور:

جدول 4 نتیجه آنالیز واریانس ANOVA را نشان می­دهد. میزان sig نشان می­دهد که اختلاف زمان چوبکشی در بین فاکتورها معنی­دار است و می­توان از مدل رگرسیونی برای بدست آوردن رابطه بین متغییرهای مستقل و وابسته استفاده کرد.


 

جدول4-  آنالیز واریانس ANOVA

مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

رگرسیون

باقیمانده

مجموع

23577.09

21348.89

44925

2

77

79

11788.54

277.25

42.518

0.000

 

 

برای مدل­سازی هر سیکل چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور از مدل رگرسیونی چند متغییره مرحله­ای (Regression Stepwise Model) استفاده شده است. در جدول زیر ضریب همبستگی چندگانه (R) و ضریب تعیین مدل رگرسیون (R2) نشان داده شده است.

 

 

جدول5- ضرایب همبستگی و ضریب تعیین مدل رگرسیونی

اشتباه معیار برآوردی

ضریب تعدیل شده

R2

R

مدل

16.65*

0.512

0.525

0.724

1

*پیشگویی­کننده­ها: عدد ثابت، فاصله چوبکشی، شیب مسیر چوبکشی

 

 

در جدول 6 ضرایب مدل رگرسیونی و آزمونهای مربوط به آن نشان داده شده است و با توجه به sig مشخص می­شود که تاثیر فاصله چوبکشی و شیب مسیر چوبکشی بر زمان هر سیکل چوبکشی با زتور معنی­دار است. با استفاده از داده­های این جدول می­توان مدل رگرسیونی چوبکشی با زتور را به صورت زیر نوشت:

T=12.14+0.04D+0.84S

که در این رابطه:

T: زمان هر سیکل چوبکشی بر حسب دقیقه

D: فاصله چوبکشی بر حسب متر

S: شیب مسیر چوبکشی بر حسب درصد

 

 

 

 

جدول 6- ضرایب مدل رگرسیونی

مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

t

Sig

B

اشتباه معیار

B

عدد ثابت

فاصله چوبکشی

شیب

12.14

0.044

0.84

5.38

0.006

0.388

 

0.616

0.193

2.258

6.972

2.181

0.027

0.000

0.032

 

 

جدول 7 آماره­های مربوط به باقیمانده­ها و موارد پیش­بینی شده را نشان می­دهد. در شکل1 پراکنش باقیمانده استاندارد به ازای مقادیر مختلف متغییرها نشان داده شده است.

 

 

جدول 7- آماره باقیمانده­ها

N

انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

 

80

17.275

51.275

95.738

23.942

مقدار پیش­بینی شده

80

16.438

0.000

48.163

28.098-

باقیمانده

80

1.000

0.000

2.574

1.582-

مقدار پیش­بینی شده استاندارد

80

0.987

0.000

2.893

1.687-

باقیمانده استاندارد

 

 

شکل1- نمودار پراکنش P-P باقیمانده استاندارد رگرسیون

 

 

شکل زیر پراکنش زمان هر سیکل چوبکشی را در فواصل مختلف چوبکشی نشان می­دهد و همانطور که مشاهده می­شود با افزایش فاصله چوبکشی، زمان مربوط به هر سیکل افزایش می­یابد.


 

شکل2- نمودار تأثیر فاصله چوبکشی بر زمان چوبکشی زتور

 

 

در شکل 3 تأثیر شیب مسیر چوبکشی بر زمان هرسیکل چوبکشی نشان داده شده است. با افزایش میزان شیب، زمان هر سیکل چوبکشی افزایش می­یابد.

 


 

شکل 3- نمودار تأثیر شیب مسیر بر زمان چوبکشی زتور


 

میزان تولید و هزینه اسکیدر چرخ زنجیری زتور:

میزان تولید زتور با نسبت متوسط حجم گرده­بینه خارج شده از جنگل به متوسط زمان خروج گرده­بینه بدست آمده است. مقدار تولید زتور بدون در نظر گرفتن زمان تأخیر 12/5 مترمکعب در ساعت و با در نظر گرفتن زمان تأخیر 32/4 مترمکعب در ساعت است. هزینه سیستم شامل هزینه­های ثابت، متغیر و هزینه کارگری است که در جدول زیر محاسبه شده است:

 

جدول 8- محاسبه هزینه سیستم چوبکشی زتور

عنوان هزینه

نوع هزینه

هزینه(ریال)

استهلاک ماشین

ثابت

39047154

سود سرمایه

ثابت

100187500

بیمه و مالیات

ثابت

13923465

مجموع هزینه ثابت در ساعات کار مفید

 

127631

مجموع هزینه ثابت در ساعات برنامه­ریزی شده

 

95723

استهلاک کابل

متغیر

7500

تعمیرات

متغیر

85000

سوخت

متغیر

86000

زنجیر

متغیر

125000

مجموع هزینه جاری

متغیر

311000

هزینه کارکنان

متغیر

80000

 

 

قیمت یک دستگاه زتور 700 میلیون ریال و تعداد روز کاری 200 روز در سال می­باشد. ساعت کار مفید 6 ساعت در روز، ساعت کار برنامه­ریزی شده 8 ساعت در روز، نرخ واقعی تنزیل 3.5 درصد، نرخ تورم 28.5 درصد و عمر مفید ماشین 20 سال می­باشد.

نرخ ماشین(MRH) :

ریال 438631=TOC+TFC=MRH/PH

نرخ اجاره کردن ماشین:

ریال 406723=MRH/SH

هزینه کل سیستم:

ریال518631= هزینه کارکنان + نرخ ماشین

 

 

هزینه تولید بدون تأخیر:

ریال بر مترمکعب 101150= (12/5)/ 518631= میزان تولید بدون تأخیر/ هزینه سیستم

هزینه تولید با تأخیر:

ریال بر مترمکعب 119795= (32/4)/ 518631= میزان تولید با تأخیر/ هزینه سیستم

 

 

 

هزینه تولید با وجود زمان تأخیر حدود 18645 ریال به ازای هر ساعت برای هر مترمکعب چوب­آلات افزایش می­یابد.

 

بحث و نتیجه­گیری

همانطور که مشاهده شده از بین اجزای هر نوبت چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور، حرکت با بار و حرکت خالی بیشترین زمان هر سیکل را تشکیل می­دهند. این نتیجه با تحقیق Naghdi (2005)، Curro (2001) و Behjou et al., (2008) که بر روی سایر ماشین آلات انجام شده است مطابقت دارد. زیرا زتور یک ماشین چرخ زنجیری کندرو است و سرعت قابل ملاحظه­ای ندارد و زمان حرکت ماشین در طول مسیر زیاد است. این مسئله نشان می­دهد که بکارگیری زتور در فواصل طولانی اقتصادی نیست. بکارگیری این ماشین در کنار جاده و در مسیر فرعی برای جمع­آوری چوب و قرار دادن در کنار مسیر اصلی چوبکشی و خروج چوب­آلات با اسکیدر چرخ لاستیکی توصیه می­شود. از میان تأخیرها، تأخیر فنی بیشترین زمان را شامل می­شود. زیرا زتور ایران جزء ماشین­های مستعمل است و همانطور که در بخش هزینه­ها آمده هزینه تعمیرات آن بالا و تأخیر فنی زیاد است و از این لحاظ این پژوهش با مطالعه Najafi (2006) که روی HSM انجام شده است مطابقت دارد و با مطالعه Naghdi (2005) که بر روی تیمبرجک انجام شده، در تناقض است. پاره شدن کابل عامل اصلی تأخیر فنی در سیکل کاری زتور می­باشد. یکی از دلایل پاره شدن کابل این است که چون این ماشین قدرت بالا و سرعت پایینی دارد، درنتیجه برای جبران کندی سرعت و افزایش بازدهی ماشین، حجم زیادی را به ماشین می­بندند و کابل پاره می­شود. بنابراین به منظور کاهش این تأخیر پیشنهاد می­شود که در موقع بستن بار توانایی کابل هم در نظر گرفته شود و همچنین از کابل­های با کیفیت بالاتر و چوکربندهای ماهر استفاده شود.

در مدل چوبکشی فاصله و شیب مسیر چوبکشی معنی­دار شده است و حجم و تعداد بینه در هر نوبت چوبکشی در مدل چوبکشی معنی­دار نشده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که با افزایش فاصله چوبکشی، مدت زمان لازم برای هر سیکل چوبکشی افزایش می­یابد. علت این امر کندرو بودن زتور است و وقتی فاصله چوبکشی زیاد می­شود، این مسئله مشهودتر است. بنابراین به دلیل اینکه سرعت زتور و درنتیجه راندمان آن پایین است درنتیجه در فواصل طولانی و در جاهایی که زمان چوبکشی محدود است، بکارگیری این سیستم برای عملیات چوبکشی توصیه نمی­شود. ولی از آنجایی که قدرت این ماشین زیاد است و استقرار آن نیز سریع انجام می­گیرد، بنابراین بکارگیری این سیستم به طور ترکیبی با سایر سیستم­ها توصیه می­شود.

مقدار تولید زتور بدون در نظر گرفتن زمان تأخیر 12/5 مترمکعب در ساعت و با در نظر گرفتن زمان تأخیر 32/4 مترمکعب در ساعت است. هزینه تولید با و بدون تأخیر اسکیدر چرخ زنجیری زتور به ترتیب 119795 و 101150 ریال بر مترمکعب می­باشد. هزینه تولید با وجود زمان تأخیر حدود 18645 ریال به ازای هر ساعت برای هر مترمکعب چوب­آلات افزایش می­یابد.

 

 

References

1- Behjou, F.K., B. Majnounian, M. Namiranian, J. Dvorak, 2008. Time study and skidding capacity of the wheeled skidder Timberjack 450c in Caspian forests. Journal of forest science, 4: 183-188.

2- Feghhi, J., 1988. Evaluation of mechanized forest exploitation systems, Master's Thesis.

3- Gilanipoor, N., A. Najafi, S.M. Heshmat vaezin, 2011. Models and production costs steel track skidder in downward skidding (Case Study: Forest Education - Research Tarbiat Modares University), Journal of forest Iran. 4(3): 2011.

4- Jour Gholami, M., B. Majnounian, 2008. Productivity and cost of wheeled skidder in Hyrcanian forest. International journal of natural and engineering sciences 2(3): 99-103.

5- Kazemi Talkooi, A., 1997. Master's thesis, Department of Natural Resources, Tehran University.

6- Kharecha, P., 1997. Energy evaluation of the effects of human activities on luquillo experimental forest. Puertotico. Thesis department of environmental engineering sciences, university of Florida. Gainesrille, Fl. 91pp.

7- Naghdi, R. 2005. Survey efficiency Timberjak 450c in Shafarood of Gilan Forest. Journal of the Iranian Natural Resources. 57. pp 675-687.

8- Najafi, A., H. Sobhani, A. Saied, M. Makhdoom, M. Marvi Mohajer, 2006. Survey time study and costing HSM904 skidder. Journal of Natural Resources, 60(3): 921-930.

9- Sarikhani, N., 1990. Forest Logging, Tehran University Press, Number 2099. 2: 776pp.

10- Sarikhani, N., B. Majnoonian, 1993. Guide the design, implementation and operation of forest roads. Publication No. 131. PBO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economic Evaluation LTT-100A skidding system in upward

 

N. Gilanipoor*[2], H. Arya1

 

Abstract

It is necessary to review and evaluate the operation of the system and determine appropriate methods forests due to topographic conditions are significant operational activities, products, transportation, and the road making the destructive activities of the Forest as the most expensive. In this study, Economic Evaluation to be considered LTT-100A skidding system upward. After field operation and time study, using the regression model, the model is proposed to predict skidding time. Among the components of each cycle skidding in Zetor, moving with load and moving empty most of the time per cycle and in the form of delays, technical delays included the most time. The model predicted the skidding time Zetor have meaningful skidding distance and slope. hourly production rate of 12/5 cubic meters per hour and the cost of producing these systems is achieved 119,795 rials per cubic meter. Because of the speed and its efficiency Zetor is low, thus in long intervals and in places where travel time is limited, use of this system is not recommended for skidding operations. But since the power of this machine is its high and rapid stabilization is done, the application of this system, is recommended to be combined with other systems.

 

Keywords: LTT-100Askidding system, continuous time study, multiple regression model, the cost per hour, cost of production

 [1] - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نور، ایران

*نویسنده مسئول:   Email: gilanipoor.najibeh@yahoo.com

*[2] - Islamic Azad University of Noor Branch, Young Researchers and Elite Club, Noor, Iran

gilanipoor.najibeh@yahoo.com

References
1- Behjou, F.K., B. Majnounian, M. Namiranian, J. Dvorak, 2008. Time study and skidding capacity of the wheeled skidder Timberjack 450c in Caspian forests. Journal of forest science, 4: 183-188.
2- Feghhi, J., 1988. Evaluation of mechanized forest exploitation systems, Master's Thesis.
3- Gilanipoor, N., A. Najafi, S.M. Heshmat vaezin, 2011. Models and production costs steel track skidder in downward skidding (Case Study: Forest Education - Research Tarbiat Modares University), Journal of forest Iran. 4(3): 2011.
4- Jour Gholami, M., B. Majnounian, 2008. Productivity and cost of wheeled skidder in Hyrcanian forest. International journal of natural and engineering sciences 2(3): 99-103.
5- Kazemi Talkooi, A., 1997. Master's thesis, Department of Natural Resources, Tehran University.
6- Kharecha, P., 1997. Energy evaluation of the effects of human activities on luquillo experimental forest. Puertotico. Thesis department of environmental engineering sciences, university of Florida. Gainesrille, Fl. 91pp.
7- Naghdi, R. 2005. Survey efficiency Timberjak 450c in Shafarood of Gilan Forest. Journal of the Iranian Natural Resources. 57. pp 675-687.
8- Najafi, A., H. Sobhani, A. Saied, M. Makhdoom, M. Marvi Mohajer, 2006. Survey time study and costing HSM904 skidder. Journal of Natural Resources, 60(3): 921-930.
9- Sarikhani, N., 1990. Forest Logging, Tehran University Press, Number 2099. 2: 776pp.
10- Sarikhani, N., B. Majnoonian, 1993. Guide the design, implementation and operation of forest roads. Publication No. 131. PBO.