تعداد مقالات: 179

1. بررسی آت اکولوژی گونه Bothriochloa ischaemum در استان گلستان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-10

قاسمعلی ابرسجی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا


4. تعیین روابط ریاضی نسبت تحویل رسوب (SDR) و عوامل حوضه ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12

مسعود نصری؛ علی نجفی


6. جوانه زنی دو گونه مرتعی Helichrysum globiferum و Helichrysum aucheri تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-10

زینب جعفریان؛ الهه احمدی


9. استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea Santolina

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-10

ولی اله رئوفی راد؛ عطا الله ابراهیمی؛ حسین ارزانی


12. تعیین گسترشگاه تیپ های درختی و درختچه ای ناحیه رویشی ایران - تورانی (مطالعه موردی: حوزه بیک پولاد)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-8

زهرا عزیزی؛ حمدالله صادقی؛ افشین حاجی میرزایی


13. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


14. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 1-139


15. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 1-140


18. تاثیرکاشت Tamarix aphylla و Atriplex canescens بر برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه زهک سیستان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-14

عین اله روحی مقدم؛ علی حیدری صادق؛ اکبر فخیره؛ زینب نوری کیا؛ سهیلا نوری


19. کاربرد مؤلفه‌های اقلیمی در مکان‌یابی و طراحی هتل کوهستانی شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

وحید صفریان زنگیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ مهدی قنبری قنبرلو


20. ارزیابی مدل های غیرخطی قطر - ارتفاع گونه توسکا در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل رضاییان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-12

انوشیروان عالمی؛ جعفر اولادی؛ اصغر فلاح؛ یاسر مقصودی


21. تحلیل روند تغییرات کیفیت آب حوزه آبخیز رودخانه‌ تالار با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-20

زهرا سهرابی زاده؛ احسان شریفی مقدم؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی


23. استقرار و زنده‌ مانی نهال جنگلی و نهال نهالستانی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در مساحت‌های مختلف روشنه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-17

حمید غیاث الدین؛ عباس جمشیدی باختر؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ شهره عامی؛ کامبیز اسپهبدی