موضوعات = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 5
2. استراتژی توسعه پایدار گردشگری در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-45

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر


3. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


4. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


5. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140