موضوعات = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه روش‌های مختلف تهیه نقشه کاربری/ پوشش اراضی با روش‌های رایج مطالعات منابع طبیعی (مطالعه موردی، حوزه آبخیز گردنه قوشچی ارومیه)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-32

اردوان قربانی؛ آزاد کاکه ممی؛ محمود حسن پور؛ فرنوش اسلمی؛ سحر غفاری؛ آرش رئوفی ماسوله


2. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ساز تغییر سرزمین (LCM ) مطالعه موردی: شهرستان نکا

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-69

سیده معصومه فتح الهی رودباری؛ کامران نصیراحمدی؛ مهرداد خانمحمدی


6. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


7. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


8. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140