موضوعات = توده های طبیعی و مدیریت شده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقایسه‌ای مشخصات کمی و کیفی درختان کیکم در منطقه قرق و غیر قرق(مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده باغ‌ شادی)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-101

فریبرز ایراندوست؛ محمد حسن امتحانی؛ بهمن کیانی؛ هدایت الله میرشمسی


2. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


3. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


4. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140