موضوعات = مدیریت جامع منابع آب
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل روند تغییرات کیفیت آب حوزه آبخیز رودخانه‌ تالار با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

زهرا سهرابی زاده؛ احسان شریفی مقدم؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی


2. ارائه طرح جامع ساماندهی و بهسازی رودخانه کشف رود

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-93

وحید یزدانی؛ حسین علیمیرزایی


4. ارزیابی نقش کاربری اراضی بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در حوضه لاجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-99

رحمان محمود حسن؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ لیلا غلامی


6. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


7. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


8. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140