موضوعات = جغرافیای طبیعی
تعداد مقالات: 7
2. کاربرد مؤلفه‌های اقلیمی در مکان‌یابی و طراحی هتل کوهستانی شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

وحید صفریان زنگیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ مهدی قنبری قنبرلو


5. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


6. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


7. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140