موضوعات = جنگلداری
تعداد مقالات: 14
2. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده


3. قابلیت پیش بینی مدل‌های آماری در ارزیابی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-30

سمیه دهقانی نژاد؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


4. ارزیابی مدل های غیرخطی قطر - ارتفاع گونه توسکا در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل رضاییان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-12

انوشیروان عالمی؛ جعفر اولادی؛ اصغر فلاح؛ یاسر مقصودی


5. بررسی مقایسه‌ای مشخصات کمی و کیفی درختان کیکم در منطقه قرق و غیر قرق(مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده باغ‌ شادی)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-101

فریبرز ایراندوست؛ محمد حسن امتحانی؛ بهمن کیانی؛ هدایت الله میرشمسی


7. تاثیرکاشت Tamarix aphylla و Atriplex canescens بر برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه زهک سیستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-14

عین اله روحی مقدم؛ علی حیدری صادق؛ اکبر فخیره؛ زینب نوری کیا؛ سهیلا نوری


8. تاثیر برش تک‌گزینی بر تنوع زادآوری گونه‌های درختی (مطالعه موردی: جنگل ناو اسالم، غرب گیلان، ایران)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-57

زهرا مرادی؛ علی صالحی؛ حسن پوربابایی؛ جمشید اسلام دوست


12. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


13. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


14. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140