کلیدواژه‌ها = وضعیت مرتع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپ‌های گیاهی منطقه‌ی علاء سمنان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 59-70

فاطمه فرزانه پی؛ ناهید علی پور؛ نگین پاک؛ حسن کابلی؛ طیبه مصباح زاده