کلیدواژه‌ها = "آنالیز تشخیص"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی عوامل اکولوژیک مؤثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع استان لرستان- شهرستان دلفان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-58

امیر میرزایی موسی وند؛ فرشاد کیوان بهجو؛ پروین رامک؛ احسان زندی اصفهان