کلیدواژه‌ها = زاگرس مرکزی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه خوشخوراکی پنج‌گونه درختی جنگل‌های خشک زاگرس مرکزی برای گوسفند و بز در شهرستان بویراحمد

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-74

مژده صفایی؛ وحید کریمیان؛ سید حمید متین خواه؛ پژمان طهماسبی