کلیدواژه‌ها = تفسیر چشمی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه روش‌های مختلف تهیه نقشه کاربری/ پوشش اراضی با روش‌های رایج مطالعات منابع طبیعی (مطالعه موردی، حوزه آبخیز گردنه قوشچی ارومیه)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-32

اردوان قربانی؛ آزاد کاکه ممی؛ محمود حسن پور؛ فرنوش اسلمی؛ سحر غفاری؛ آرش رئوفی ماسوله


3. تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز کفتاره اردبیل با استفاده از تفسیر چشمی و رقومی تصویرETM+

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-43

اردوان قربانی؛ فرنوش اسلمی؛ سعید احمدآبادی؛ سحر غفاری