کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر انتشار گونهDorema aucheri Boiss. در مراتع استان لرستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-96

امیر میرزایی موسی وند؛ بهنام بهرامی