کلیدواژه‌ها = ارزیابی توان اکولوژیک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان داراب

دوره 6، شماره 3، آذر 1394، صفحه 49-58

مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار؛ مهدی صادقی