کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 2
1. استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea Santolina

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ولی اله رئوفی راد؛ عطا الله ابراهیمی؛ حسین ارزانی


2. بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی بر روی کمیت و کیفیت اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L) (مطالعه موردی: نمارستاق آمل)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 51-64

سیده خدیجه مهدوی؛ ناصر صادق نیا عمران؛ حسن قلیچ نیا؛ نرجس عالیپور