کلیدواژه‌ها = مدل رگرسیون چندگانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اقتصادی سیستم چوبکشی زتور در جهت چوبکشی رو به بالا

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-84

نجیبه گیلانی پور؛ حمید آریا