نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای مشخصات کمی و کیفی درختان کیکم در منطقه قرق و غیر قرق(مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده باغ‌ شادی)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-101

فریبرز ایراندوست؛ محمد حسن امتحانی؛ بهمن کیانی؛ هدایت الله میرشمسی