نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش منطق فازی جهت بررسی پتانسیل زنبورداری در مراتع تمین-شهرستان میرجاوه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-102

مرضیه گرگی؛ حسین پیری صحراگرد؛ سهیلا نوری