نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل های غیرخطی قطر - ارتفاع گونه توسکا در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل رضاییان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-12

انوشیروان عالمی؛ جعفر اولادی؛ اصغر فلاح؛ یاسر مقصودی