نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ساز تغییر سرزمین (LCM ) مطالعه موردی: شهرستان نکا

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-69

سیده معصومه فتح الهی رودباری؛ کامران نصیراحمدی؛ مهرداد خانمحمدی