نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فلورستیک تالاب‌های‌آلاگل، آلماگل و آجی‌گل و مناطق پیرامونی آنها در استان گلستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-27

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ نورمحمد شیرمحمدلی؛ عیسی جرجانی؛ نورمحمد نظری