نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری شهر ساحلی نور با تاکید بر مدیریت بهینه شهری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-98

اسدالله دیوسالار؛ میثم توکلی؛ امیرحسین خادمی