نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی توسعه پایدار گردشگری در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-45

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر