نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مؤلفه‌های اقلیمی در مکان‌یابی و طراحی هتل کوهستانی شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

وحید صفریان زنگیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ مهدی قنبری قنبرلو