نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد مؤلفه‌های اقلیمی در مکان‌یابی و طراحی هتل کوهستانی شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

وحید صفریان زنگیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ مهدی قنبری قنبرلو


2. تحلیل مکانی مبتنی بر اقلیم در ارزیابی تناسب مکان‌یابی پارک شهری شهرستان گرمی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-29

وحید صفریان زنگیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ خدیجه حاجی


3. استراتژی توسعه پایدار گردشگری در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-45

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر