نویسنده = �������� �������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده


2. استقرار و زنده‌ مانی نهال جنگلی و نهال نهالستانی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در مساحت‌های مختلف روشنه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-17

حمید غیاث الدین؛ عباس جمشیدی باختر؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ شهره عامی؛ کامبیز اسپهبدی