نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیستم های اگروفارستری با تاکید بر حفاظت خاک (مطالعه موردی : شهرستان‌های فریدن و چادگان استان اصفهان)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 99-113

زهره بازوند؛ سید محسن حسنی؛ داود آزادفر؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد عواطفی همت