نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تشریح علائم و ارزیابی هم‌رخدادی شدت‌های مختلف بیماری ذغالی در بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-14

جلیل کرمی؛ محمدرضا کاووسی؛ منوچهر بابانژاد