نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. تیپ های گیاهی و شکل زیستی گیاهان مراتع آلپی سبلان در استان اردبیل

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 65-75

جابر شریفی؛ اردوان قربانی؛ محمد فیاض؛ پروانه عشوری


3. تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز کفتاره اردبیل با استفاده از تفسیر چشمی و رقومی تصویرETM+

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-43

اردوان قربانی؛ فرنوش اسلمی؛ سعید احمدآبادی؛ سحر غفاری