نویسنده = حمید جلیلوند
تعداد مقالات: 2
1. برآورد میزان چوب قابل بهره برداری از جنگل لوه با رعایت اصول و مفاهیم ظرفیت برد اکولوژیک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-27

آرمان شیخ؛ علی جعفری؛ حمید جلیلوند؛ انوشیروان عالمی


2. ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه بابلرود برای کاربری کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-48

‌امید کرمی؛ سید محمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ میر حسن میریعقوب زاده