نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان چوب قابل بهره برداری از جنگل لوه با رعایت اصول و مفاهیم ظرفیت برد اکولوژیک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-27

آرمان شیخ؛ علی جعفری؛ حمید جلیلوند؛ انوشیروان عالمی