نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی روند تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک در اثر آبیاری با پساب با استفاده از مدل برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-34

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی


2. بررسی سازگاری گیاهان مناطق بیابانی نسبت به تغییرات بارندگی با استفاده از شاخص گیاهی NDVI (مطالعه موردی: دشت اردکان-عقدا)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-36

منیرالسادات طباطبایی زاده؛ فاطمه هادیان؛ سید زین العابدین حسینی؛ جلال برخورداری؛ حسن خسروی