نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری و سهم ساقاب تولیدی درتک درختان بلندمازو و پلت درناحیه رویشی جنگل‌های هیرکانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-26

سیوان نیکخواه؛ سید محسن حسینی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ امید فتحی زاده