نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گونه های زبان گنجشک و سرو نقره ای در زیست پالایی فلز سنگین کادمیوم (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-96

سعید کاردار؛ سیدرضا فاطمی طلب؛ کیوان صائب؛ امین خادمی