نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرافزایش جمعیت بر میزان تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز شهرستان نور )

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-56

شعبانعلی غلامی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ مصطفی نوری پور