نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیرافزایش جمعیت بر میزان تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز شهرستان نور )

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-56

شعبانعلی غلامی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ مصطفی نوری پور


3. مقایسه روان آب و غلظت رسوب معلق در واحدهای کاری مختلف در حوزه آبخیز لاویج

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-97

محمدرضا جوادی طبالوندانی؛ شعبانعلی غلامی؛ جعفر دستورانی