نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر عمق کاشت بر خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن گونه اسپرس (Onobrychis sativa)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-65

ولی اله رئوفی راد؛ ستاره باقری؛ محمد جعفری؛ علی طویلی


2. شبیه‌سازی روند تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک در اثر آبیاری با پساب با استفاده از مدل برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-34

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی