نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر عمق کاشت بر خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن گونه اسپرس (Onobrychis sativa)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-65

ولی اله رئوفی راد؛ ستاره باقری؛ محمد جعفری؛ علی طویلی