نویسنده = فاطمه فرزانه پی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپ‌های گیاهی منطقه‌ی علاء سمنان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 59-70

فاطمه فرزانه پی؛ ناهید علی پور؛ نگین پاک؛ حسن کابلی؛ طیبه مصباح زاده


2. برآورد میزان فرسایش آبی در منطقه علاء سمنان با استفاده از روش PSIAC

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 29-38

ناهید علی پور؛ فاطمه فرزانه پی؛ علی ترابی؛ سمیرا بخشی نیا؛ طیبه مصباح زاده؛ سوسن سلاجقه