نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان مورد استفاده زنبور‏عسل در حوزه آبخیز گله‌دار (استان فارس)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-27

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


2. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی